Privacy

Privacyverklaring
Kom je naar mijn praktijk, dan heb ik allerlei gegevens van jou. Zoals je adres, je geboortedatum, je
telefoonnummer/e-mailadres, verzekeringsgegevens, Burgerservicenummer en bijvoorbeeld informatie
over je gezondheid. Die gegevens gebruik ik voor je behandeling, maar ook voor training en
wetenschappelijk onderzoek.
Ook heb ik gegevens van jouw zorgverleners. Ik vind het belangrijk om die gegevens zo goed
mogelijk te beschermen. Ik wil je graag uitleggen hoe ik dat doe.

De overheid heeft een privacywet gemaakt. Dat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als de AVG.
Ik houd mij aan alle regels van die wet.
Dat betekent dat:
• ik je van tevoren vertel waarvoor ik bepaalde gegevens nodig heb en dat ik alle
informatie die ik van jou krijg ook alleen daarvoor gebruiken;
• als ik de gegevens toch ergens anders voor nodig heb, ik eerst aan jou vraag of dat mag;
• ik jouw gegevens niet zomaar doorgeef aan anderen. Dat doe ik alleen als het echt nodig is
voor jouw behandeling;
• ik weet welke rechten jij hebt als jij persoonlijke gegevens aan ons doorgeeft. Daar wijs ik
je op en daar houd ik altijd rekening mee.
• ik heb jouw gegevens heel goed beveiligd. Zowel technisch als in hoe ik daarmee omga
binnen mijn praktijk.
Heb je nog vragen over privacy in mijn praktijk? Stel ze gerust. 

Gratis kennismaking?

Vraagt u zich af of de behandeling wat voor u is?